Dyrlæge dækning

Hos Dogley er dyrlæge dækning inkluderet

For at give hundeejere og hundepassere størst mulig tryghed er alle hunde der bliver passet via Dogley, omfattet af vores dyrlæge dækning ved ulykke og akut sygdom. 

Hvis uheldet er ude, er det en ekstra tryghed for dig og for hundepasseren. Dærlæge dækningen gælder fra du afleverer hunden til du afhenter den igen (pasningsperiode booket via Dogley).


Hvor meget kan vi dække?

Udgifter til undersøgelse og behandling hos dyrlæge ved ulykke eller akut opstået sygdom med op til 15.000 kroner per pasningsperiode. Ved ulykke forståes en fysisk skade på hunden forårsaget af en pludselig og uforudset udefrakommende hændelse. Tandskader, slugning af genstande og akut forgiftning anses ligeledes som et ulykkestilfælde. 

Der udbetales en dødsfaldsdækning på 10.000 kr., hvis hunden dør eller må aflives af dyrevelfærdsmæssige årsager som følge af en ulykke, der er dækket eller ved bortkomst. En evt. aflivning skal dog være anbefalet af en dyrlæge. 
 

Hvad der er dækket?

Dyrlæge dækningen dækker ved akut opstået sygdom og tilskadekomst som f.eks.:

  • Din hund brækker benet
  • Din hund bliver kørt over af en cykel eller bil
  • Din hund sluger et fremmedlegeme som det kræver en operation for at få fjernet

Husk at der kun er dækning, hvis det sker mens den bliver passet, og pasningen er booket via Dogley.


Hvad er ikke dækket?

Vores dyrlæge dækning dækker udgifter til ulykker opstået, mens din hund bliver passet. Vi dækker ikke:

  • Sygdomme som ikke er defineret som en ulykke, ej heller pludselig opstået sygdom eller symptomer, lidelser eller sygdomme som hunden måtte have inden pasningen, kroniske lidelser, samt medfødte sygdomme.
  • Skader på hundepasseren selv, eventuelle beboere, hundepasserens kæledyr, indbo, møbler samt bygningsdele såsom gulve, døre, paneler mv.
  • Det lovpligtige hundeansvar (hundeejer har pligt til at sørge for at der er tegnet den lovpligtige hundeansvarsforsikring).
  • Dyrlægebesøg før pasningsstart eller efter pasningsperiodens afslutning (afgøres af bookningen via Dogley’s hjemmeside).

 

Sådan gør du, hvis du skal anmelde en skade

Kontakt Dogley så hurtigt som muligt pr. e-mail til support@Dogley.com .  

 

Er din hund sygeforsikret i forvejen?

Er din hund sygeforsikret i forvejen, dækker denne først. Via Dogley dyrlæge dækning kan du søge om dækning for den del din hunds sygeforsikring ikke dækker (selvrisiko, medicin, hvis beløbet overstiger dit forsikringsmaksimum mm).

NB. For at være kvalificeret til dækning er det en forudsætning at du forud for pasningen har udfyldt din hunds basisinformationer i din profil.