Vilkår for anvendelse af Dogley.com

(København, 27/1/2023) 

Dogley ApS (i det følgende benævnt "Dogley", "Dogley.com", "vi", "os" eller "vores") giver en online platform, der forbinder hundeejere med hundepassere, der ønsker at passe hunde i deres eget hjem og / eller tilbyde andre hundrelaterede tjenester (samlet kaldet "tjenester"). Disse tjenester tilbydes på Dogley.com ("Webstedet"). Ved at bruge webstedet accepterer du at overholde og være lovligt bundet af disse vilkår og betingelser ("Vilkår"). Disse betingelser regulerer din adgang til og brug af webstedet og alt indhold (defineret nedenfor) og udgør en bindende juridisk aftale mellem dig og Dogley.

Webstedet drives af Dogley ApS, CVR nr. 37346535, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Webstedet og tjenesteydelserne må udelukkende benyttes af personer, der er 18 år eller ældre. 

Webstedet indeholder en onlineplatform hvorigennem hundepassere (defineret nedenfor) kan lave annoncer for hunderelaterede tjenester (defineret nedenfor) og hvor medlemmer (defineret nedenfor) kan få kendskab til og bestille pasning og andre hunderelaterede tjenester.

Du accepterer, at Dogley ikke er part i eventuelle aftaler indgået mellem hundepassere og medlemmer. Dogley har heller ingen kontrol med adfærden hos hverken medlemmer, hundepassere, hunde, hundeejere, eller andre brugere af webstedet og fraskriver sig ethvert ansvar i den henseende.

Nøglebegreber

"Indhold"; betyder tekst, grafik, billeder, musik, software, lyd, video, information, dokumenter, samlinger, data eller andre materialer.

”Webstedet”; er Dogley’s hjemmeside eller App.

”Besøgende”; er en bruger der ikke har registreret sig gennem Dogley’s registreringsproces.

"Medlem": en besøgende, der registrerer sig gennem Dogleys registreringsproces og søger efter og/eller bestiller tjenester gennem webstedet.

"Hundepasser"; er et medlem, der opretter en annonce via webstedet.

"Tjenester"; betyder alle tjenester, der tilbydes på webstedet, herunder men ikke begrænset til døgnpasning, dagspasning, luftning, hundetræning, og dagpleje. 

"Tredjepart”; betyder Dogleys eventuelle samarbejdspartnere.

Adgang og anvendelse

Ved din anvendelse af Dogley.com, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du accepterer, at vi kan ændre vilkår og regler, og at sådanne ændringer er gældende umiddelbart efter de er offentliggjort på webstedet. Du bør derfor løbende gennemgå vilkår og regler, når du bruger webstedet. Fortsat brug af webstedet er bevis for din accept af ændrede vilkår. 

Sådan virker hjemmesiden

Webstedet er en kommunikationsplatform, hvor hundepassere kan oprette annoncer, hvor de tilbyder hundepasning og andre relaterede tjenesteydelser og hvor medlemmer kan bestille de tilbudte hunderelaterede tjenesteydelser. Som besøgende kan du se annoncer fra hundepassere, men hvis du ønsker at bestille en tjenesteydelse eller oprette en annonce, skal du først registrere dig gennem Dogleys registreringsproces på webstedet. 

Som anført ovenfor stiller Dogley en platform med relateret teknologi til rådighed, hvor medlemmer og hundepassere kan mødes online og sørge for bestilling af tjenester tilbudt af hundepassere.

Dogley tilbyder ikke selv hundepasningsydelser. Dogleys ansvar er begrænset til: (i) at lette tilgængeligheden af webstedet, (ii), der hjælper den enkelte hundepasser med henblik på at acceptere betalinger fra medlemmer på vegne af hundepasseren og (iii) ved administration af en forsikringsordning (som defineret nedenfor)

Dogley kan ikke og kontrollerer ikke indhold på enkelte annoncer eller tjenesteydelser, herunder kvalitet, tilstand, lovlighed eller egnetheden af de ydelser hundepasserne leverer. Dogley er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for alle annoncer og de tilhørende tjenesteydelser hundepasserne leverer. Derfor er alle reservationer foretaget på webstedet altid det enkelte medlems eget ansvar og risiko.

Registrering

For at blive medlem, vil du blive bedt om at registrere dig hos Dogley. Hvis du vælger at tilmelde dig tjenesten, accepterer du at levere og vedligeholde sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv. Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve, som du kan afmelde til enhver tid. Registrering af data og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores privatlivspolitik. Hvis nogen af dine registreringsdata er ukorrekte, ufuldstændige eller ikke aktuelle, kan vi umiddelbart slette din konto. Vi kan afvise en ansøgning som hundepasser, hvis vi skønner, at ansøgeren ikke er en passende hundepasser eller under 18 år. Vi er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til vores beslutning om at afvise en ansøgning.

Annoncer med tjenesteydelser

Som medlem kan du ansøge om at blive hundepasser og oprette en annonce. Til dette formål, vil du blive bedt om at besvare en række spørgsmål om dig selv, dit hjem og omgivelserne, eventuelle egne kæledyr og de tjenester du tilbyder herunder type og tilgængelighed af tjenester, priser og relaterede regler og økonomiske vilkår. Annoncen vil blive offentliggjort på webstedet. Andre medlemmer vil kunne bestille dine tjenester via webstedet baseret på oplysningerne i dit opslag. Du forstår og accepterer, at når et medlem bestiller dine tjenester kan prisen for disse tjenester ikke ændres. Dogley forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at fjerne, ændre eller deaktivere adgang til enhver annonce uanset årsag, herunder annoncer der efter Dogleys eget skøn anses for anstødelige eller af anden grund, er i strid med disse vilkår eller på anden måde skadelige for Dogley.

Du accepterer, at du som hundepasser selv er ansvarlig for din annonce. Derfor erklærer og garanterer du, at dine informationer om dig selv og dine tjenester i din annonce (i), ikke bryder eventuelle aftaler, du har indgået med tredjepart og (ii) er (a) i overensstemmelse med alle gældende love, herunder, men ikke begrænset til, love om behandling af dyr og eventuelle statslige eller lokale tilladelser eller licenskrav, og (b) ikke er i strid med tredjemands rettigheder.

Hver hundepasser er eneansvarlig for at indhente alle tilladelser, licenser og andre tilladelser, der måtte kræves for at passe hunde. Dogley påtager sig intet ansvar, hvis en hundepasser mangler sådanne tilladelser, licenser eller på anden måde ikke opfylder gældende love, regler eller bestemmelser. 

Du forstår og accepterer, at Dogley hverken er forsikringsgiver eller en ordregivende agent for dig som hundepasser. Hvis et medlem bestiller en eller flere af dine tjenester, er det en aftale mellem dig og medlemmet, som Dogley ikke er part i. Uanset ovenstående fungerer Dogley som faciliterende agent for betaling med det begrænsede formål at acceptere betalinger fra medlemmerne på vegne af hundepassere, og være ansvarlig for transmission af sådanne betalinger til hundepasseren.

Dogley anbefaler, at du som hundepasser selv sørger for at være forsikringsdækket og at du gør dig bekendt med eventuelle undtagelser i dine forsikringsforhold. Bemærk venligst, at eventuel manglende rådgivning fra dit forsikringsselskab, ikke er Dogleys ansvar. 

Som hundepasser accepterer du, at Dogley ikke tilbyder nogen form for dækning, hverken for dyrlæge eller medicinsk behandling eller for personskade eller skade, der måtte skyldes en hund du har passet. Dogley refunderer ikke dyrlægeregninger eller regninger for medicin, transport eller løntab som følge af skaden. Som hundepasser påtager du dig det fulde ansvar for enhver person eller kæledyr, der kommer ind i din bolig, og forstår, at Dogley ikke tilbyder nogen dækning uanset disses tilhørsforhold til dig (besøgende, partner, familie, ven, etc.) og at de ikke anses for at være en "tredjepart".

Skader forårsaget af de hunde du passer

Som hundepasser accepterer du, at hverken Dogley eller ejeren af de hunde du passer, har noget ansvar for at erstatte eller på anden måde dække eventuelle skader på din ejendom eller ting, som måtte være forårsaget af en hund du passer, og du accepterer ikke at søge om en sådan refusion eller anden skadesdækning hverken fra Dogley eller en hundeejer.

Manglende afhentning

Hvis du som medlem bestiller hundepasning, og du undlader at hente din hund inden for syv (7) dage efter afslutningsdatoen for din reservation, accepterer du, at hundepasseren kan (men er ikke forpligtet til), efter eget skøn, aflevere din hund i familiepleje eller på et hundeinternat og underrette myndighederne. Du accepterer, at du vil være ansvarlig for og vil refundere hundepasseren alle omkostninger og udgifter i forbindelse hermed. 

Oplysninger på webstedet

Selvom Dogley forsøger at sikre integriteten og nøjagtigheden af oplysningerne på webstedet, giver vi ingen garantier med hensyn til deres rigtighed, fuldstændighed eller nøjagtighed. Webstedet kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller andre fejl eller mangler. Hvis du mener, at der findes oplysninger på webstedet som er unøjagtige eller uautoriseret, bedes du informere os ved at kontakte os via e-mail til info@dogley.com. 

Din information og billeder

"Dine oplysninger" defineres som enhver oplysning og materiale, herunder uden begrænsning fotografier, du uploader til Dogley eller andre brugere i forbindelse med din tilmelding til og brug af webstedet. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger, og vi handler blot som en passiv kanal for offentliggørelse af dine oplysninger. For at vi kan aktivere din konto, giver du hermed Dogley en ikke-eksklusiv ret til at anvende alle ophavsrettigheder, offentlige rettigheder og eventuelle andre rettigheder, du har i dine oplysninger, i alle nu kendte medier eller ikke kendte. Dogley kan suverænt afgøre hvordan vi vælger at vise eller bruge dine oplysninger i forbindelse med webstedet, dog underlagt de begrænsninger, der er angivet i vores privatlivspolitik.

Som en del af Dogley deler vi lejlighedsvis fotoopdateringer af hundeejeres og hundepasseres hunde på eksterne hjemmesider og i offentligheden. Du accepterer, at Dogley efter eget skøn kan offentliggøre disse fotos på webstedet og på tværs af sociale medier, herunder Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram og lignende steder. Som hundepasser er du forpligtet til at sende regelmæssige fotoopdateringer til de hundeejere, som du passer hunde for, via Dogley eller via sms eller e-mail. Undladelse af dette kan føre til, at du suspenderes fra Dogley.

Du garanterer at dine oplysninger på webstedet (a) ikke er falske, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende; (b) ikke vil krænke tredjeparts ophavsrettigheder, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder eller reklamerettigheder reklame eller privatlivets fred; (c) ikke krænker love, forordninger, eller reguleringer; (d), ikke er ærekrænkende, injurierende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende; (e), ikke er uanstændige eller indeholder børnepornografi eller er skadelige for mindreårige; (f) ikke indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots eller andre computerprogrammerings-rutiner, der er beregnet til at skade, forstyrre, hemmeligt opfange eller ekspropriere noget system, data eller personlige oplysninger; og (g) ikke vil pådrage Dogley ansvar eller føre til at Dogley mister (helt eller delvist) ydelser fra sine internetudbydere eller andre partnere eller leverandører.

Ingen anbefalinger

Dogley giver ikke særlige anbefalinger til hverken hundepassere, tjenester eller medlemmer. Hertil kommer, at selv om disse vilkår pålægger medlemmerne at give nøjagtige oplysninger, kan vi ikke bekræfte eller garantere nogen medlemmers påståede identitet. Du er selv ansvarlig for at afgøre identiteten og egnetheden af andre, som du kommer i kontakt med via webstedet.

Cookies

Vi bruger en teknologi kaldet "cookies". En cookie er et element af data, som webstedet sender til din browser og som derefter bliver lagret på dit system. Vi bruger cookies til følgende formål: At identificere stedet som henviste besøgende til webstedet, optage analytics data og give de besøgende adgang til visse funktioner på webstedet. Yderligere oplysninger om cookies er inkluderet i vores privatlivspolitik. 

Forespørgsel, booking og betaling

Gennem vores netværk af hundepassere leverer Dogley tjenester til hundeejere, herunder, men ikke begrænset til, midlertidig pasning med overnatning, hunde dagpleje, hundeluftning og relaterede tjenester. 

Medlemmer skal booke og betale for tjenester hos hundepassere på webstedet. Kunden accepterer at betale både første, og alle efterfølgende bookinger af tjenester gennem Dogleys betalingsløsning på nettet, hvor man kan betale med Dankort, udbredte kreditkort og Mobilepay.

Betaling for tjenester skal altid foregå gennem webstedet - betaling for tjenester udenom webstedet vil medføre øjeblikkelig udelukkelse fra webstedet.

Som hundepasser kan du oprette annoncer, og vil blive bedt om detaljerede oplysninger om din bolig og egne kæledyr (hvis relevant). Du fastsætter selv dine priser og vilkår for dine tjenester inden for de parametre, der er defineret på webstedet. Dogley tager et servicegebyr på 14,4% (18% inkl. moms) fra hundepasseren. for at dække udgifterne til drift og administration af webstedet samt support, forsikring, markedsføring af hundepassernes tjenester mv.. 

Som hundepasser forpligter du dig kontraktligt til at den første og alle fremtidige bestillinger fra en hundeejer fra Dogley skal bookes via Dogley.com eller gennem vores kundesupport. Manglende overholdelse af denne politik vil føre til øjeblikkelig udelukkelse fra webstedet.

Som medlem kan du booke tjenester via webstedet. Dogley kan opkræve et servicegebyr som vil blive præsenteret for dig i løbet af bookingprocessen. Ved indsendelse af en bookingforespørgsel, vil Dogley validere / kontrollere medlemmets kreditkort og reservere beløbet herpå. Hvis hundepasseren accepterer bookinganmodningen, vil det fulde beløb for tjenesten inklusiv eventuelle ekstra gebyrer blive opkrævet på medlemmets kreditkort. Som medlem forpligter du dig kontraktligt til, at alle dine bestillinger hos en hundepasser fra Dogley altid bookes via Dogley.com eller gennem vores kundesupport. Manglende overholdelse af denne politik vil føre til øjeblikkelig udelukkelse fra webstedet

Dogley overfører betalingen fratrukket vores servicegebyr til hundepasserens bankkonto, som hundepasseren har oplyst ved sin registrering, efter tjenesten er afsluttet.

Ved sygdom og ulykke med hund du passer

Et medlem der har bestilt en pasning skal forud for pasningen sikre, at hundepasser har fået korrekte kontaktoplysninger for at kunne kontakte medlemmet, hvis der under pasningen opstår akut sygdom eller ulykke, som involverer medlemmets hund(e). Begge parter accepterer, at i det omfang der opstår en situation, hvor medlemmets hund har behov for at modtage akut dyrlægebehandling, mens den bliver passet, skal hundepasseren forsøge at kontakte medlemmet for at underrette om situationen. Hundepasseren kan tillige kontakte Dogley via vores kundesupport for at få råd og vejledning og eventuel hjælp til at kontakte medlemmet. Hvis der ikke kan opnås kontakt med medlemmet, tillader vedkommende at hundepasseren straks sørger for dyrlægebehandling til hunden, og at omkostningerne ved en behandlingen samt dækning af de omkostninger hundepasseren eller Dogley måtte have haft i denne forbindelse, må trækkes på medlemmets kreditkort. Medlemmet kan søge refusion for disse omkostninger eller en del heraf gennem Dogleys forsikringsdækning, hvis behandlingen falder ind under reglerne herfor. Bestemmelsen af, hvad der udgør en akut medicinsk situation i forhold til en sådan dækning afgøres alene af Dogley.

For at kvalificere sig til forsikringsdækning, skal du som medlem overholde kravene i vilkårene for Dogleys forsikringsordning, samt følgende: (1) bestille pasningen af hunden gennem Dogleys websted; (2) underrette Dogley via e-mail om skade under hundens ophold eller inden for 14 dage efter pasningen er afsluttet; og (3) indsende skriftlig dokumentation for omkostninger fra den dyrlæge, der har behandlet hunden, indeholdende dokumentation for at de blev afholdt på grund af en ny skade og ikke fra sygdom eller eksisterende skade eller tilstand. Dogley kan kræve yderligere information om hundens sundhedstilstand for at validere eventuelle krav. Det er altid Dogley der i udøvelse af bedst mulige skøn afgør, om medlemmet har opfyldt kravene som fremgår af vilkårene for Dogleys forsikringsordning og dermed har ret til refusion. I det omfang medlemmet selv har tegnet en ulykkesforsikring for sin hund, som dækker den pågældende skadesart, vil Dogleys forsikring kun komme i anvendelse, hvis medlemmets egen forsikring ikke fuldt ud dækker alle omkostninger. Dogley kan anmode om dokumentation vedrørende forsikringskrav fra medlemmets eget forsikringsselskab. Dogleys forsikringsdækning fritager ikke hundepassere for ansvar og giver ikke hundepassere rettigheder eller krav af nogen art mod Dogley. Hundepassere anerkender at de ikke er en tredjepart som er beskyttet af denne forsikring, og de har ingen ret til bidrag eller godtgørelse fra Dogley i forbindelse med nogen form for skader påført hundepasseren selv, dennes hund, familie, ejendom eller andre formuegoder. Følgeskader er ligeledes ikke dækket.

Hvis en hund du passer har lopper

Som medlem accepterer du, at i det omfang der opstår en situation, hvor din hund introducerer lopper i en hundepassers hjem, kan omkostninger i denne forbindelse trækkes på dit kreditkort. Disse omkostninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, omkostninger forbundet med at behandle hundepasserens hjemmehørende dyr og / eller hjem for lopper eller loppeforebyggelse. Du skal altid fortælle hundepasser om lopper hos din hund, før enhver pasning påbegyndes. 

Privat hundepasning er ikke egnet til alle hunde

Hvis din hund er aggressiv, dårligt socialiseret og ikke kan omgås fremmede mennesker og dyr, er privat hundepasning ikke den rigtige løsning for din hund.

Det er dit ansvar som hundeejer, at afgøre om privat hundepasning er det bedste for din hund og omhyggeligt at vælge den rigtige pasningsform til din hund. Selvom visse hundepassere får positive vurderinger eller kommentarer fra andre medlemmer, giver Dogley ingen garantier med hensyn til kvalitet, sikkerhed eller andre positive egenskaber ved hundepassere eller deres bopæl.

Hvis der opstår adfærdsmæssige problemer accepterer du at Dogley i samråd med hundepasseren som en sidste mulighed kan placere din hund på et internat, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for hundepasser, andre beboere i dennes husstand og herunder andre dyr i husstanden.  

Det påhviler dig altid at dele alle relevante oplysninger, herunder men ikke begrænset til sundhedsmæssige spørgsmål, allergi eller andre forhold, om din hund med den hundepasser du vælger, før du bestiller pasning eller andre hunderelaterede tjenester. Som medlem accepterer du, at hele risikoen som følge af din brug af webstedet, herunder bestilling af tjenester, er helt din egen. Du accepterer, at Dogley ikke er ansvarlig for eventuelle skader forbundet med hundepasning eller andre hunderelaterede tjenester, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, personskade eller din hunds død (uanset om det er forårsaget af hundepasseren, dennes familiemedlemmer, venner, hund eller andre med tilknytning til hundepasseren eller enhver anden tredjepart). 

 

Annullering og tilbagebetaling

Ved annullering af "Døgnpasning", "Dagspasning" og "Hund og Hus" sker tilbagebetaling efter følgende afbestillingsregler:
Ved aflysning minimum 7 dage før startdato tilbagebetales beløbet med undtagelse af servicegebyret.
Ved aflysning mindre end 7 dage før startdato tilbagebetales beløbet med undtagelse af servicegebyret og 50% som tilfalder hundepasseren.
Ved aflysning samme dag som startdato betales som minimum for to nætter.

Ved annullering af "Luftning" og "Visit og Mad" sker tilbagebetaling efter følgende afbestillingsregler:
Ved aflysning senest kl. 12.00 dagen før startdato tilbagebetales beløbet med undtagelse af servicegebyret.
Ved aflysning senere end kl. 12.00 dagen før startdato tilbagebetales beløbet med undtagelse af servicegebyret og 50% som tilfalder hundepasseren.

Hvis hundepasser aflyser tilbagebetales altid det fulde beløb.

Efter at et medlem første gang har booket en hundepasser, kan medlemmet og hundepasseren aftale at mødes (”Hils på”) for at introducere hunden til hundepasseren og dennes eventuelle egne kæledyr. Hvis det efter et ”Hils på” vurderes at et ophold ikke vil være i hundens bedste interesse, kan begge parter annullere reservationen, og betalingen for pasningen vil herefter blive refunderet til medlemmet i henhold til de almindelige afbestillingsregler. Medlemmet skal kontakte Dogleys kundesupport på info@Dogley.com for at anmode om refundering. 

 

Brug af webstedet

Alle personlige oplysninger du sender til webstedet beskyttes af vores privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik omfatter alle de oplysninger du giver til webstedet enten ved registrering som hundepasser eller som medlem eller ved modtagelse af yderligere information, opdateringer og kampagner om eller relateret til webstedet. Som bruger af webstedet accepterer du, at følgende handlinger udgør en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår: 

- At indsamle oplysninger om webstedet eller brugere af webstedet uden Dogleys skriftlige samtykke;

- Ændring, framing, rendering (eller re-rendering), mirroring, truncating, injecting, filtrering eller ændring af dele af indholdet og oplysningerne på webstedet, uden Dogleys skriftlige samtykke;

- Brug af nogen form for dybe links, page-scraping, robot, crawl, indeksering, spider, klik spam, makro-programmer, Internet agent eller anden automatisk anordning, program, algoritme eller metode, som gør de samme ting til at bruge, åbne, kopiere, erhverve oplysninger, generere visninger eller klik, indlæse oplysninger, opbevare oplysninger, søgning, generere søgninger eller overvåge webstedet eller dele eller indhold deraf;

- Adgang til eller brug af webstedet til kommercielle eller konkurrerende formål;

- Tilsløre oprindelsen af information, der transmitteres til, fra eller gennem webstedet; Udgive sig for en anden person eller enhed;

- Distribution af virus eller anden skadelig computerkode;

- At tillade nogen anden person eller enhed at udgive sig for dig for at få adgang, bruge eller registrere dig på webstedet;

- Brug af webstedet til noget formål som er i strid med lokale, statslige, nationale, internationale love, herunder, men ikke begrænset til, enhver uautoriseret brug af noget indhold eller oplysninger, der findes på webstedet, som kan krænke ophavsret, love om varemærker, love om privatliv og omtale, og / eller kommunikationsregler og vedtægter;

- Brug af webstedet på en måde, der er beregnet til at skade, eller som en fornuftig person ville forstå sandsynligvis ville resultere i skader, for brugeren eller andre;

- Opdatering af en offentlig profil med fejlagtige kontaktoplysninger eller at fjerne kontaktoplysninger; Undlade at tilføje alle ens egne kæledyr til sin profil og/eller fjerne egne kæledyr fra sin profil for at give et fejlagtigt indtryk af hundepasserens egne kæledyr;

- Undlade at svare på beskeder / henvendelser fra andre medlemmer eller undlade at svare på beskeder / henvendelser fra andre Dogley medlemmer rettidigt (afgøres ud fra Dogley’s eget skøn);

- Opføre sig eller handle på en måde, der skaber en negativ oplevelse for et Dogley medlem, (afgøres ud fra Dogleys eget skøn);

- Opføre sig eller handle på en måde, der demonstrerer en mangel på høflighed eller professionalisme overfor medarbejdere hos Dogley, som kan vanskeliggøre at levere den bedste mulige kundeservice til et medlem (afgøres ud fra Dogley’s eget skøn);

- Modtager flere generelle bookingforespørgsler og/eller ”Hils på” uden nogen (eller et unormalt lavt forhold mellem) bekræftede Reservationer (afgøres ud fra Dogley’s eget skøn);

- Som hundepasserer ved pasninger at undlade at give periodiske opdateringer (helst med fotos) til medlemmerne via sms, e-mail eller App;

- Omgåelse af vores foranstaltninger, der gennemføres med det formål at forhindre overtrædelser af vilkår for brug af Dogley.com; 

Dogley forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at opsige et medlems adgang til alle tjenester og / eller til enhver eller alle andre områder af webstedet som følge af en handling, der udgør en overtrædelse af vilkårene. Ud over at overtræde vilkårene, kan de foregående handlinger betyde, at du potentielt udsætter dig og eventuelle tilknyttede parter for erstatningsansvar og retsforfølgelse.

Dogley forbeholder sig endvidere ret til, efter eget skøn, at opsige et medlems adgang til alle interaktive tjenester og / eller til enhver eller alle andre områder af webstedet på grund af en eller flere negative anmeldelser leveret til Dogley af medlemmer eller ikke-medlemmer. Disse vurderinger er typisk, men er ikke nødvendigvis, forbundet med de tjenester en hundepasser tilbyder gennem Dogley. 

Du er endvidere forpligtet til at overholde alle love, det gælder skatteregler og regler, der gælder for din aktivitet på webstedet. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger og password gennem begrænset adgang til sådanne oplysninger, og til din computer. Du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme i tilknytning til din konto på webstedet.

Links til tredjeparts websteder

Webstedet kan indeholde links eller have referencer til hjemmesider, der kontrolleres af andre end Dogley. Dogley har ikke noget ansvar for indholdet eller brugen af disse tredjeparts websteder, og har udelukkende disse genveje som en bekvemmelighed. Dogley kan ikke stilles til ansvar for indholdet på disse tredjeparts websteder og har ikke godkendt indholdet og materialer, der findes på hjemmesider der linkes til, med mindre andet specifikt er angivet af Dogley. 

Ansvarsbegrænsning og friholdelse

Når du vælger at være hundepasser og passe hunde og tilbyde andre hunderelaterede tjenester gennem Dogley, accepterer og anerkender du, at du påtager dig risikoen for eventuelle skader, herunder skader på din ejendom og personskade, som du eller andre der er til stede i din bolig kan lide. Det er alene hundepasserens ansvar at træffe beslutninger, der er i den bedste interesse for dem selv og deres kæledyr. Det anbefales kraftigt, at alle hundepassere for at mindske risikoen for skader, planlægger et "Hils på" med alle hunde og hundeejere, inden påbegyndelse af hundepasning eller andre hunderelaterede tjenester.

Skulle du acceptere at fungere som hundepasser, accepterer du følgende:

a. Jeg er enig i, at jeg og andre beboere i min husstand accepterer at passe en hund tilhørende en anden i mit hjem. Jeg påtager mig, på vegne af mig selv og andre beboere i min husstand, enhver risiko for personskade, død eller invaliditet for mig og andre beboere i min husstand, som kan skyldes eller udspringer fra pasningen af denne hund i mit hjem eller eventuelle skader, tab eller skade på min ejendom eller personlige ejendele, som jeg eller andre beboere i min husstand kan pådrage sig. Jeg forstår de risici der følger med at passe en hund, der ikke er vant til mig og andre beboere i min husstand og at mit hjem har iboende risici; og

b. Jeg er enig i, at jeg og andre beboere i min husstand vil holde Dogley, dets medarbejdere eller samarbejdspartnere skadesløse fra ethvert krav eller søgsmål, der måtte komme som følger af hundepasning i mit hjem. Jeg friholder udtrykkeligt Dogley, dets medarbejdere og samarbejdspartnere fra ethvert ansvar, krav eller søgsmål, der måtte opstå som følge af eventuelle skader, tab, personskade eller død for mig og andre beboere i min husstand, mens hunden bliver passet i mit hjem. Denne friholdelse for ansvar er gyldig og effektiv, uanset om skader, tab eller død er et resultat af en handling eller undladelse begået af Dogley, dets medarbejdere eller samarbejdspartnere eller fra nogen anden årsag. Denne fraskrivelse af ethvert ansvar omfatter, uden begrænsning, skader, sygdom eller ulykker, der kan opstå som følge af hundepasning i mit hjem. Ved at tilmelde mig som hundepasser forstår jeg, at jeg frivilligt opgive min ret til at sagsøge de ovennævnte parter.

Uanset om du er et medlem eller en hundepasser, accepterer du ikke at holde Dogley, dets medarbejdere eller samarbejdspartnere ansvarlige for skader eller krav der er opstået eller kan opstå, kendte og ukendte, som følge af din brug af webstedet herunder (A) anbefalinger, instruktioner, rådgivning, eller tjenester leveret af Dogley, dets medarbejdere eller samarbejdspartnere, (B) sletning af dine oplysninger, (C) enhver tvist med andre brugere af webstedet eller tjenester, (D) hundepasseres manglende eller ufuldstændige levering af tjenester, (E) enhver skade på nogen hunde eller andre kæledyr, (F) skade eller skader på fast ejendom eller løsøre, eller (G) opførsel og handlinger overfor andre parter, herunder uden begrænsning stalking, chikane, fysisk vold eller ødelæggelse af ejendom. 

Dogley, dets medarbejdere og samarbejdspartnere kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, hændelige, særlige skader, følgeskader som følge af din brug eller fejlagtig brug af webstedet eller tilhørende tjenester, herunder oplysninger hentet på webstedet eller for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og fritage Dogley, dets medarbejdere og samarbejdspartnere fra ansvar såvel og mod et og alle krav, udgifter (herunder udgifter til juridisk bistand), erstatningsansvar, sanktioner, bøder, pensionsbidrag og skatter, der forekommer på baggrund af, eller som er relateret til: (a) din misligholdelse af dine løfter, garantier eller forpligtigelser i henhold til disse vilkår; eller (b) et krav fremsat af en tredjepart (herunder medlemmer, tilsynsmyndigheder eller myndighedsrepræsentanter), som er direkte eller indirekte relateret til din levering af tjenester gennem Dogley.

Du anerkender at Dogley ikke er ansvarlig for afregning af personskatter, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsgiveransvar, sociale forsikringer i forbindelse med din brug af tjenesterne. Du forstår og accepterer, at hvis Dogley blive gjort ansvarlig for afregning af personskat i forbindelse med dine tjenester som hundepasser, så vil du straks tilbagebetale Dogley et tilsvarende beløb, herunder eventuelle renter eller bøder.

Skat

Honorar for hundepasning er i udgangspunktet B-indkomst. B-indkomst er en indtjening, man kan have ved siden af sin A-indkomst, og som der ikke er betalt skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af ved udbetalingen. Du er selv ansvarlig for at angive B-indkomsten, og du skal selv sørge for indbetalingen. Hvis du årligt tjener over 50.000 kr. som hundepasser, skal du momsregistreres.

Opsigelse og annullering

Dogley kan, efter eget skøn og uden ansvar over for dig, uanset årsag, med eller uden forudgående varsel og til enhver tid: (a) ændre disse vilkår eller din adgang til webstedet, og (b) deaktivere eller annullere din konto hos Dogley. Dogleys ansvarsbegrænsninger og diverse bestemmelser er fortsat gældende efter en sådan opsigelse. Dogley kan give meddelelse om opsigelse med almindelig post eller e-mail. Du kan annullere din Dogley konto til enhver tid ved at sende en e-mail til info@Dogley.com. Men du er personligt ansvarlig for eventuelle bestillinger, annoncer eller udestående transaktioner, som du har foretaget før din opsigelse / afbestilling. Bemærk, at hvis din Dogley konto bliver annulleret, har vi ikke en forpligtelse til at slette eller returnere indhold, du har indsendt til webstedet. 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle materialer, der leveres til webstedet, herunder men ikke begrænset til indhold, oplysninger, dokumenter, produkter, logoer, grafik, lyd, billeder, opsamlinger og tjenester er beskyttet af international ophavsret og varemærkelove. Ejeren af ophavsret og varemærker, navne, logoer og servicemærker er Dogley, dets datterselskaber eller respektive tredjeparts forfattere, udviklere eller leverandører ("Tredjeparts leverandører"). Med undtagelse af det der er nævnt heri, kan ingen materialer ændres, kopieres, udskrives, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades,  transmitteres og / eller på anden måde anvendes i nogen form eller på nogen måde, herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dogley og / eller en tredjeparts leverandør. Desuden kan du ikke "spejle" eller "arkivere" noget indhold, der vises på eller på anden måde er tilgængeligt fra webstedet på en anden server uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dogley. 

Forholdet mellem parterne

Med undtagelse af som udtrykkeligt fremsat heri, med hensyn til Dogley’s funktion som betalingsagent med det begrænsede formål at acceptere betaling fra Brugere på dine vegne, skal forholdet mellem parterne ifølge denne Aftale udelukkende være som uafhængige kontrahenter. Parterne bekræfter udtrykkeligt at: (a) denne Aftale ikke er en aftale om ansættelse; ej heller etablerer den et ansættelsesforhold (herunder fra et arbejdsretligt, skatteretligt eller pensionsretligt perspektiv) mellem Dogley og dig; og (b) der eksisterer ikke et joint venture, partnerskab eller formidlingsforhold mellem Dogley og dig. 

Lovvalg

Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Dansk ret.

Diverse

Vilkårene og vores privatlivspolitik repræsenterer parternes fulde forståelse med hensyn til brugen af webstedet og eventuelle tjenester, der leveres i forbindelse hermed og erstatter alle tidligere eller samtidige, modstridende eller yderligere kommunikation. Dogley forbeholder sig ret til at ændre vilkår eller politikker vedrørende webstedet til enhver tid og fra tid til anden, og sådanne ændringer vil træde i kraft efter at de er offentliggjort på webstedet. Du bør besøge denne side fra tid til anden og gennemgå de aktuelle vilkår, som er bindende for dig. Visse bestemmelser i disse vilkår kan tilsidesættes af udtrykkelige juridiske meddelelser eller vilkår placeret på særlige sider på webstedet. Ved din fortsatte brug af webstedet efter sådanne ændringer samtykker du til sådanne ændringer.